Ankerhagen Barnehage
Hjem Om BarnehagenAvdelingenePersonaletPraktisk informasjonDette er vi opptatt avS√łke barnehageplassKontakt oss  

Personalet

Kompetansen til personalet i barnehagen er en av de viktigste faktorene for god kvalitet i arbeidet med barns trivsel og utvikling. Vi har 5 årsverk barnehagelærere på huset og 6 årsverk pedagogiske medarbeider. Alle har lang fartstid i barnehageyrket, og er stadig på jakt etter å videreutvikle seg selv og barnehagen vår. Vi har flere som velger å gå videreutdannelser for å holde tritt med utviklingen på barnehagefeltet, og vi er opptatt av å gi et tilbud av god kvalitet. Per i dag har vi to pedagoger som tar videreutdannelse i pedagogisk lek- og læringsmiljø på BI. Daglig leder, Tihana Delalic har pedagogisk utdannelse fra Universitetet i Oslo og videreutdanning i styrerutdannelsen ved BI. Tihana har jobbet i Ankerhagen siden 2012. 

Månestråle:

Cathrine er utdannet barehagelærer og jobber som pedagogisk leder. Cathrine har jobbet i Ankerhagen barnehage SA siden 2017. Med fordypning i småbarnspedagogikk fra OsloMet i 2015 og erfaring som pedagogisk medarbeider i andre barnehager, brenner Cathrine spesielt for å skape et trygg og god start for småbarna med sang, dans, bevegelse, eventyr og bøker.

Izabelle er utdannet barnehagelærer og har jobbet som barnehagelærer i Ankerhagen barnehage SA siden 2016. Izabelle brenner for språkarbeid og legger opp til grupper for de barna som trenger litt ekstra støtte med språkutviklingen. Izabelle har også en lidenskap for det fysiske miljø og med sitt engasjement og kreativitet skaper hun spennende leke- og læringsmiljø ofr de minste barna.

Elin er pedagogisk medarbeider og har jobbet i Ankerhagen barnehage SA siden 2019. Elin brenner for forming og kreativitet og har fokus på opplevelser og skaperglede i samspill med barn. Elin legger til rette for at barna får oppleve trivsel, glede og mestring og at voksne er støttende og fungerer som en trygg havn for de minste barna.

Bjørn er støttepedagog 40%, 20% assisternede daglig leder og 40% Arbeidsplassert Barnehagelærerutdanning (ABLU) på OsloMet. Bjørn brenner for musikkaktiviteter sammen med barn og bruker musikkaktiviter og musikkutforskning som et fordypningsemne til Bachelor våren 2022. Bjørn blir ferdig utdannet som barnehagelærer mai 2022. 

Solglimt:

Mia er utdannet barehagelærer og jobber som pedagogisk leder. Mia har jobbet i Ankerhagen barnehage SA siden 2010. Mia brenner for kunst, estetikk og kreative prosesser sammen med barna. I formingsaktiviteter sammen med Mia, utforsker hun varierte kreative prosesser sammen med barna for å legge tilrette for skaperglede og undring.

Beate er pedagogisk medarbeider og har jobbet i Ankerhagen barnehage SA siden 1998. Beate brenner for aktiviteter med barn hvor undring og samtaler står i fokus. Enten om det er gjennom natureksperimenter og lek med vann eller om det er utforskning av hinderløype og kroppslig mestring, har Beate alltid noe spennende på lager.

Saira er pedagogisk medabeider og har jobbet som vikar i Ankerhagen barnehage SA siden 2021. Saira brenner for kroppslige aktiviteter sammen med barna slik som aktive bevegelsessanger, natur og utelek og går gjerne en tur i vårt nærmiljø for å bli bedre kjent med barnehagens nære muligheter.

Jahedeh er barne-og ungdomsarbeider og jobber i vikaritat i Ankerhagen barnehage SA siden januar 2022. Jahedeh hadde praksis i barnehagen vår i 2019 og har vært ringevikar siden 2020. Jahedeh brenner for kroppslige aktiviteter slik som dans og bevegelse til musikk og sang. Med Jahedeh finner hun alltid noe spennende å gjøre både i innerommmet og uterommet sammen med barna.

Regnbuen:

Anders er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder. Anders har jobbet i Ankerhagen barnehage SA siden 2018. Anders brenner for å tilrettelegge for kreative prosesser sammen med barn hvor utforskning og samarbeid står i fokus. Enten om det er skaperglede i skoleforberedede aktiviteter eller om det er utforskning av natur og kultur, skapes det undring, nysgjerrighet og kunnskapsdannelse.

Wendeliza er barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i Ankerhagen barnehage SA siden 2015. Wendeliza har utdannelse som grunnskolelærer fra Filippinene, samt erfaring som speialpedagog fra Danmark, hvor hun jobbet flere år med barn med spesielle behov. Wendeliza brenner for å skape et trygt og godt psykososialt miljø for barna hvor gode samspillsmønstre kan utvikle seg.

Helene er pedagogisk medarbeider og har jobbet i Ankerhagen barnehage SA siden 2020. Helene brenner for å ha samlingsstunder med barn hvor språk- og begrepsutvikling står i fokus. Med en spennende bok og høytlesning, skapes det fantasi og grunnlag for barns videre sosiale samspillslek.

 

  Månestråle

Solglimt

Regnbuen
Footer


BarnehageWeb utviklet av Byte AS