Ankerhagen Barnehage
Hjem Om BarnehagenDette er vi opptatt avBarns språk- og begrepsutviklingSosial kompetanseLekSøke barnehageplassKontakt oss  

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kunne mestre samspill med andre barn. Barn blir kjent med seg selv i møte med andre, og skal her i Ankerhagen få støtte til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. For å kunne legge grunnlag for selvstendig og ansvarlig deltakelse i et demokratisk fellesskap, er det viktig for barnehagen å fremme sosial kompetanse.

I Ankerhagen barnehage jobber vi etter Kari Lamer sin modell for sosial kompetanse som består av:

  1. Lek glede og humor
  2. Empati
  3. Prososial atferd
  4. Selvhevdelse
  5. Selvkontroll

Barns utvikler seg gjennom sosiale relasjoner i dagliglivet, gjennom de her-og-nå situasjonene de opplever hjemme, i barnehagen, på skolen og i nærmiljøet.

K.Lamer

 

  Månestråle

Solglimt

Regnbuen
Footer


BarnehageWeb utviklet av Byte AS